مرکز خرید و فروش ماشین های سنگین

لیست برای راننده جویای کار (11)

راننده پایه یک

مدارک کامل

 • ۲۵ مهر ۱۳۹۷
test

شاگرد

ساکن مشهد و بیرجند هردوجا میتونم باشم مجرد دست ب فرمون تماس یا تلگرام

 • ۱۴ مهر ۱۳۹۷
شاگرد

راننده تریلی جویای کار

با سلام راننده پایه یک هستم با مدارک کامل و دفترچه خروج ترانزیتی ساکن تهران مجرد ۳۱ ساله دیپلم آمده تحویل گرفتن ماشین با ضامن […]

 • ۳۰ تیر ۱۳۹۷
راننده تریلی جویای کار

راننده پایه یک با مدارک کامل و دفترچه خروج ترانزیتی

#جویای_کار با سلام راننده پایه یک هستم با مدارک کامل و دفترچه خروج ترانزیتی ساکن تهران ۳۱ ساله مجرد دیپلم جهت کار ترانزیت با کشنده […]

 • ۱۶ تیر ۱۳۹۷
راننده پایه یک با مدارک کامل و دفترچه خروج ترانزیتی

راننده ترانزیت مدارک کامل

#جویای کار# با سلام راننده پایه یک (تریلی) هستم با مدارک کامل و دفترچه خروج ترانزیتی ساکن غرب تهران مجرد ۳۱ ساله دیپلم جهت کار […]

 • ۵ خرداد ۱۳۹۷
راننده ترانزیت مدارک کامل

راننده تریلی با تجربه با کار و بار ثابت

بار ثابت

 • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
راننده تریلی با تجربه
 با کار و بار ثابت

شاگرد

 • ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شاگرد

شاگرد شوفر

شاگرد کسی خواست تماس بگیره محدودیت ندارم چون مجردم هرچقدر جاده باشیم مشکلی نیست

 • ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
شاگرد شوفر

شاگرد

شاگرد کسی نیازداشت تماس بگیره مشهد و بیرجند هستم

 • ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
شاگرد

شاگرد

شاگرد کسی نیاز داشت تماس بگیره

 • ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
شاگرد
صفحه 1 از 21 2