لیست برای راننده جویای کار (1)

راننده

مدارک هوشمند کامل آشنایی به امور فنی ماشین چون قبلا مکانیکی ماشین سنگین کار میکردم اونقدر هست که تو جاده نمونم

  • 3 ماه قبل
test
تماس بگیرید