لیست برای سفارش اجاره (1)

اجاره کمپرسی جفت هر ماه ۶۰میلیون

دعوت بکار کمپرسی با حقوق ثابت ۶۰میلیون نیازمند تعداد بالا کمپرسی جفت میباشد شرایط : مسیر حداقل ۲.۵تاحداکثر۲.۸۰۰کیلومتر میباشد. دو شیفت کار مسیر عالی درجه […]

  • اصفهان
  • 2 هفته قبل
_۰۳۳۶۲۳
60,000,000 تومان