لیست برای سفارش اجاره (1)

اجاره کمپرسی

شرکتی معتبر در شهر سیرجان معدن شماره ۱ گل گهر احتیاج به تعداد زیادی بیل مکانیکی ۳۲۰ به بالا و تعداد زیادی کمپرسی جفت یا […]

  • کرمان
  • 4 روز قبل
اجاره کمپرسی
توافقی تومان