لیست برای باری جفت (27)

باری ولوو

مدل قبل ۶۶ کارکرد ۳۶۹/۳۶۹ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 20 ساعت قبل
test
معاوضه تومان

اف ۱۲

مدل ۷۰ کارکرد ۹۹۹ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
توافقی تومان

ده چرخ باری

مدل قبل ۶۶ کارکرد ۲۵۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اسکنیا

مدل ۹۱ کارکرد ۵۰۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دهچرخ رنو تانکر

مدل ۸۹ کارکرد ۸۸۰ مشخصات:تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کامیون بنز ۱۰ چرخ

مدل قبل ۶۶ کارکرد ۱۰۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 هفته قبل
test
توافقی تومان

دهچرخ لاکچری

کارکرد ۱ مدل ۶۶ مشخصات : تماس

 • اصفهان
 • 1 هفته قبل
test
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تانکر ده چرخ بنز

مدل قبل ۶۶ کارکرد۲۰۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 2 هفته قبل
test
توافقی تومان

ولوودهچرخ fm9

ولوودهپرخ fm۹شاسی کوتاه یک طرف شاگردرنگ موترفنی به شرط سالمی بیمه بدنه یک سال تخت ثالث تابرج ۹ جفت بیمه هاازاول تخفیف لاستیک ۹۰درصد اتاق […]

 • خراسان رضوی
 • 3 هفته قبل
test
۵۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان

ده چرخ قیونی

مدل قبل ۶۶ مشخصات کامل : تماس کارکرد ۲۰۰

 • اصفهان
 • 3 هفته قبل
test
۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
صفحه 1 از 31 2 3