کامیونت های بالاتر از ۶ تن با تناژ ۷تن تا ۱۵ تن و گواهینامه پایه یک