لیست برای سفارش فروش (832)

اسکنیا

مدل ۹۱ کارکرد ۵۰۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

اف ۱۲مدل ۷۱

مدل ۷۱ کارکرد ۱ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ولو

مدل قبل ۶۶ کارکرد ۵۵۵ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
معاوضه تومان

جرثقیل کفی

مدل ۹۴ کارکرد ۲۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کشنده فاو

مدل ۹۱ کارکرد ۳۵۰/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • اصفهان
 • 1 روز قبل
test
۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

فاو

مدل ۸۴ کارکرد ۵۰۰ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
توافقی تومان

بنز کمپرسی فروشی

مدل ۷۶ کارکرد ۳۳/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

جرنو

مدل ۹۱ کارکرد ۹۶۰ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ایسوزو ۶تن

مدل ۹۳ کارکرد۵۱/۰۰۰ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

امیکو تک کمپرسی

مدل ۸۹ کارکرد ۳۳۵ مشخصات :تماس

 • فارس
 • 1 روز قبل
test
۳۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
صفحه 3 از 84 1 2 3 4 5 84