مرکز خرید و فروش ماشین های سنگین

درباره Somayeee

 • تاریخ عضویت: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

توضیحات

دند ، شیلر ، فاو

مجموعه ی دیزلیران لطفا با شماره های داخل متن تماس بگیرید ۰۹۱۲۰۵۵۷۵۸۳آقای رضایی ۰۹۱۲۹۲۴۲۸۵۲آقای خسروی ۰۹۱۲۷۲۸۶۰۸۸خانم فرجی مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست […]

 • تهران
 • ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190312-WA0025
۱۲۸ تومان

شیلر ، دند ، ایسوزو

مجموعه ی دیزلیران لطفا با شماره های داخل متن تماس بگیرید ۰۹۱۲۰۵۵۷۵۸۳آقای رضایی ۰۹۱۲۹۲۴۲۸۵۲آقای خسروی ۰۹۱۲۷۲۸۶۰۸۸خانم فرجی مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست […]

 • تهران
 • ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190313-WA0004
۱۸۵ تومان

ایسوزو ، دند ، شیلر

مجموعه ی دیزلیران لطفا با شماره های داخل متن تماس بگیرید. ۰۹۱۲۰۵۵۷۵۸۳آقای رضایی ۰۹۱۲۹۲۴۲۸۵۲آقای خسروی ۰۹۱۲۷۲۸۶۰۸۸خانم فرجی مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست […]

 • تهران
 • ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190313-WA0004
۱۸۵ تومان

فروش خودروهای سنگین

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_…میباشد. کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک۶تن،جک۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_به فروش میرسد شماره […]

 • تهران
 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190313-WA0004

فروش خودروهای سنگین

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_…میباشد. کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک۶تن،جک۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_به فروش میرسد شماره […]

 • تهران
 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190313-WA0001
۱۸۵ تومان

فروش خودروهای سنگین

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_…میباشد. کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک۶تن،جک۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_به فروش میرسد شماره […]

 • تهران
 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190312-WA0024
۲۱۵ تومان

فروش خودروهای سنگین

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_…میباشد. کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک۶تن،جک۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_به فروش میرسد شماره […]

 • تهران
 • ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190312-WA0025
۱۲۸ تومان

فروش خودروهای سنگین

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی جک_دند_…میباشد. کامیونت های دست دوم ایسوزو۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک۶تن،جک۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_به فروش میرسد شماره […]

 • تهران
 • ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190312-WA0010
۱۲۰ تومان

کاویان

مجموعه ی دیزلیران بزرگترین مرجع کامیونت های دست دوم و نمایندگی رسمی،جک،دند،….میباشد. کامیونت دست دوم ایسوزو ۵تن،ایسوزو۶تن،ایسوزو۸تن جک ۶تن،جک ۸تن الوند۶تن،الوند۸تن انواع خاور_فاو_ به فروش […]

 • تهران
 • ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
IMG-20190312-WA0009
۱۳۵ تومان